Kapitan motorowodny

Jak zdobyć uprawnienia kapitana?

Żeby uzyskać patent kapitana motorowodnego trzeba posiadać patent motorowodnego sternika morskiego oraz po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Jakie uprawnienia posiada kapitan motorowodny?

Patent kapitana motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń. Dodatkowo patent ten daje uprawnienia kapitana jachtowego, jeżeli posiadasz patent żeglarski minimum żeglarza jachtowego.

Czy na patent kapitana motorowodnego trzeba zdawać egzamin?

Od 2006 roku patent kapitana motorowodnego uzyskuje się za staż zdobyty po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego i nie trzeba zdawać żadnego egzaminu.

Czym różni się patent motorowodnego kapitana żeglugi wielkiej od motorowodnego kapitana żeglugi bałtyckiej i od patentu kapitana motorowodnego?

Polski system stopni motorowodnych zmienia się co kilka/kilkanaście lat. Do 1997 roku były 2 stopnie kapitańskie – motorowodny kapitan żeglugi bałtyckiej i motorowodny kapitan żeglugi wielkiej. W 1997 roku zmieniono przepisy i wprowadzono jeden stopień – patent kapitana motorowodnego. Od 2006 roku zmieniono ponownie przepisy i zniesiono egzamin na patent kapitański. Od tego roku patent kapitana motorowodnego uzyskuje się na podstawie opinii z rejsów i kart rejsów.

Czym różni się patent kapitana motorowodnego od Yachtmaster RYA / RYA Advanced Powerboat?

Yachtmaster RYA / RYA Advanced Powerboat to prestiżowy patent kapitański Royal Yachting Association ceniony w światowym środowisku żeglarskim. Wymaga zdania egzaminu praktycznego i teoretycznego na poziomie znacznie wyższym od tego wymaganego na polskich egzaminach i potwierdza wysokie kwalifikacje skiperskie.

Jak zostać kapitanem jachtu motorowego?

Kapitan to nie tylko patent motorowodny ale też funkcja na jachcie morskim (statku morskim). Kapitanem może być osoba posiadająca stosowne uprawnienia i wyznaczona do pełnienia tej funkcji przez armatora. Kapitan dowodzi jachtem, posiada szereg uprawnień wynikających z kodeksu morskiego ale ponosi też odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie jachtu oraz musi wypełniać inne obowiązki regulowane w większości przez kodeks morski.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach