Kursy motorowodne

Wybierz lokalizację

Kurs motorowodny Poznań

Zdobądź patent sternika motrowodnego lub licencję na holowanie.

Kurs motorowodny Szczecin

Zrób kurs na patent sternika motorowodnego, jachtowego sternika morskiego oraz licencję na holowanie.

Nasze kursy motorowodne

Sternik motorowodny

Licencja do holowania narciarza

Licencja do holowania statków powietrznych

Motorowodny Sternik Morski

Kapitan motorowodny

Powerboat RYA

Instruktor motorowodny

FAQ

Ile kosztuje kurs motorowodny na sternika?

Kurs motorowodny na sternika kosztuje od około 500 zł do 600 zł. Cena zależy od aktualnych promocji, przyjętej formy kursu i miejsca oraz tego ile czasu zajmują zajęcia praktyczne, w jaki sposób i na jakim sprzęcie są realizowane oraz od tego czy cena uwzględnia materiały szkoleniowe takie jak np.: książkę. W Szkole żeglarstwa „KLIPER” w cenie kursu otrzymujesz książkę „Bezpieczna Woda” napisaną przez Franciszka Habera, materiały szkoleniowe i bazy pytań. Organizujemy 1-2 wykłady, a zajęcia praktyczne realizujemy w małych grupach po 2-3 godziny pływania.

Ile kosztuje egzamin na patent sternika motorowodnego?

Cena egzaminu na patent sternika motorowodnego jest regulowana przez rozporządzenie. Wynosi 250 zł, a dla osób uczących się poniżej 26 roku życia 125 zł. Dodatkowo opłata za wydanie patentu to odpowiednio 50 zł lub 25 zł + przesyłka.

Czy trudno zdać egzamin na patent sternika motorowodnego?

W porównaniu do egzaminów np.: na prawo jazdy egzamin nie jest trudny. Obejmuje 75 pytań testowych + praktykę. Z części teoretycznej trzeba uzyskać minimum 65 poprawnych odpowiedzi, a na egzaminie praktycznym wykonać kilka podstawowych manewrów. Do egzaminu można podchodzić mając skończone 14 lat.

Jak długo trwa kurs na sternika motorowodnego?

Kurs na sternika motorowodnego trwa od 1 do kilku dni. Czas trwania kursu zależy od tego jak duża jest grupa szkoleniowa, jaką część teorii opanujesz wcześniej przed kursem i ile czasu potrzebujesz na naukę. W naszej szkole organizujemy egzaminy z dużą częstotliwością, najczęściej w niedziele. Zależnie od ilości zgłoszeń i możliwości organizacyjnych terminy pływań są dostępne w sobotę, w niedzielę a czasami również w tygodniu środa, czwartek, piątek. Najczęściej na pływania umawiamy się telefonicznie w poniedziałek przed egzaminem.

Jakie uprawnienia na motorówkę?

Do prowadzenia jachtów motorowych z silnikami o mocy do 10 kW nie potrzeba uprawnień. Jednostki o większej mocy wymagają posiadania uprawnień – patentu sternika motorowodnego lub wyższego patentu motorowodnego sternika morskiego lub kapitana motorowodnego. Według polskich przepisów akceptowane są patenty uzyskane w innym państwie.

Gdzie można zrobić patent sternika motorowodnego?

Patent sternika motorowodnego można zrobić w Szkole żeglarstwa „KLIPER”. Kursy na patent sternika organizujemy w Poznaniu i w Szczecinie. Dla zorganizowanych grup możemy zrobić szkolenie wyjazdowe w innym miejscu, musimy jednak to wcześniej zaplanować i uwzględnić w harmonogramie.

Gdzie może pływać sternik motorowodny?

Sternik motorowodny może prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych bez ograniczeń (jeśli ma mniej niż 16 lat to z silnikami do 60 kW). Po wodach morskich może pływać motorówkami do 12 metrów długości, w porze dziennej, do 2 mil morskich od brzegu (około 3,7 kilometra).

Czym się różni sternik motorowodny od stermotorzysty?

Z założenia stermotorzysta to patent zawodowy na wodach śródlądowych, a egzaminy na ten patent prowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej. Sternik motorowodny to raczej patent amatorski, jednak uprawnia do prowadzenia również jachtów komercyjnych, a według przepisów morskich patenty żeglarskie i motorowodne w połączeniu z podstawowym przeszkoleniem regulowanym przez konwencję STCW są uprawnieniami zawodowymi. Egzaminy na patent sternika motorowodnego prowadzi Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub inny upoważniony podmiot.

Czy w nocy można pływać motorówką ?

Jeżeli na danym akwenie nie jest to zakazane to można. Sternik motorowodny może pływać w nocy po wodach śródlądowych na których wolno pływać w porze nocnej. Żeby pływać w nocy po wodach morskich wymagany jest patent motorowodnego sternika morskiego

Jakie uprawnienia ma motorowodny sternik morski?

Motorowodny sternik morski może prowadzić jachty motorowe do 18 metrów długości po wodach morskich oraz wszystkie jachty motorowe po wodach śródlądowych. W obu przypadkach zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej.

Co grozi za pływanie bez patentu?

Jest to prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym bez posiadania właściwych uprawnień. Sankcje są podobne jak przypadku prowadzenia samochodu bez prawa jazdy. Zaczyna się od mandatu, ale może być to znacznie poważniejsze przestępstwo w przypadku recydywy lub łamania np. zakazu sądowego.

Czy trzeba umieć pływać wpław do patentu sternika?

Umiejętność pływania zawsze może się przydać na wodzie, nie jest jednak wymagana przepisami do uzyskania patentu sternika motorowodnego. Zgodnie z przepisami osoby nieumiejące pływać powinny cały czas na jachcie przebywać w kamizelce ratunkowej. Na naszych kursach i egzaminach wszyscy uczestnicy są zobowiązani przebywać na jachcie w kamizelce ratunkowej, którą zapewniamy. Zachęcamy również do tego, żebyście po kursie również pływali w kamizelkach, nawet jeśli jesteście dobrymi pływakami.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach