Ubezpieczenie jachtu

Co to jest ubezpieczenie OC jachtu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora to ubezpieczenie, które powinno zadziałać wtedy gdy ubezpieczony jacht wyrządzi szkodę innej osobie lub innej jednostce (UWAGA – wiele z tych ubezpieczeń nie dotyczy odpowiedzialności armatora względem załogi i pasażerów na ubezpieczonym jachcie)

Co to jest ubezpieczenie casco jachtu?

Ubezpieczenie casco ma na celu ochronę mienia – czyli Twojego własnego jachtu lub tego, którego jesteś armatorem. Ma zadziałać wtedy, gdy Twój jacht ulegnie uszkodzeniu lub np. zatonie.

Co to jest ubezpieczenie NNW jachtu?

To ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów i załogi.

Czy ubezpieczenie jachtu morskiego jest obowiązkowe?

W przypadku komercyjnego jachtu morskiego obligatoryjne jest ubezpieczenie OC armatora i NNW pasażerów i załogi, jeżeli jacht jest udostępniany razem z załogą. Oczywiście w przypadków jachtów rekreacyjnych też warto się ubezpieczyć, nawet jeżeli nie jest to wymagane przepisami.

Czym się zajmujemy jeżeli chodzi o ubezpieczenia?

Nasza firma nie jest pośrednikiem ubezpieczeniowym. Usługi, które proponujemy to porady ubezpieczeniowe oraz prowadzenie postępowań o uzyskanie odszkodowania.

Porady mogą dotyczyć różnych kwestii związanych z ubezpieczeniami – po prostu jeśli masz jakieś pytania możesz do nas napisać. Na podstawie tego jak złożony jest problem robimy wycenę i po akceptacji przygotowujemy rozwiązanie.

Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu odszkodowań w przypadku zaistniałej szkody – w tym wypadku ważne jest byś niezwłocznie poinformował nas o szczegółach zaistniałego zdarzenie i przesłał nam obowiązujące w Twojej umowie „ogólne warunki ubezpieczenia” – wówczas szansa uzyskania odszkodowania jest duża. Jeżeli w pierwszym etapie postępowania likwidacyjnego zostaną popełnione błędy, wówczas szansa na uzyskanie odszkodowania jest niewielka.

Samo rozpoczęcie przez nas procedury na ogół jest nieodpłatne, naszym wynagrodzeniem jest ustalony procent uzyskanego odszkodowania (ten procent ustalamy wspólnie zależnie od trudności sprawy). Przy sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających poniesienia kosztów np.: wykonania ekspertyz, przygotowujemy wycenę i dopiero jeśli ją zaakceptujesz to nasza usługa będzie się wiązała z kosztami.

Jakie ubezpieczenie jachtu wybrać?

Zależnie od rejonu żeglugi, typu jednostki, charakteru żeglugi i użytkowania jachtu należy wybrać odpowiednie ubezpieczenia z rynku krajowego lub międzynarodowego

Czy jako skiper lub instruktor powinienem mieć OC ?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to niedrogie, a przydatne rozwiązanie dla kapitanów, skiperów oraz instruktorów żeglarstwa i instruktorów motorowodnych.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach