Licencja do holowania narciarza

  • cena kursu 399/ 500
  • lokalizacja Poznań lub Szczecin
  • koszt egzaminu: 250 zł – osoby dorosłe, 125 zł – studenci i uczniowie do 26 roku życia

Licencja na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych,uprawnia do holowania za jachtem motorowym narciarza wodnego oraz obiektów nawodnych takich jak np.: banan, koło, itp.

Szkolenie na licencje na holowanie narciarza wodnego trwa jeden dzień.

Zaczynamy od zasad obowiązujących przy holowaniu i krótkiego przeszkolenia teoretycznego

Następnie praktyka na której ćwiczymy w jaki sposób dokonywać zwrotów i jak zachować się w sytuacjach z jakimi możemy spotkać się holując narciarza, deskarza lub obiekt nawodny.

Zachęcamy uczestników kursów do tego, by każdy w trakcie kursu sam spróbował pływania na nartach i na pewno będziesz miał taką możliwość, ale jeżeli nie będziesz chciał być holowany to nie ma takiego obowiązku.

Całość kończy się egzaminem tego samego dnia.

Uprawnienia

Osoba posiadajaca licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych uprawniona jest do:

holowania narciarza wodnego oraz obiektów nawodnych takich jak np.: banan, koło itp.

Wymagania

1. Żeby przystąpić do egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego należy:

– ukończyć 18 lat

– posiadać patent co najmniej sternika motorowodnego

– złożyć wniosek w formie elektronicznej

– osoby uprawnione do zniżki (młodzież ucząca się poniżej 26 roku życia) – kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (ksero legitymacji)

2. Żeby przystąpić do kursu na stopień sternika motorowodnego należy:

– ukończyć 18 lat

– zapoznać się z ofertą kursu i zasadami obowiązującymi na szkoleniu

– dokonać zgłoszenia przez stronę

– uiścić opłatę za kurs w ustalonym terminie

– zalecana jest umiejętność pływania. Wszystkie osoby na zajęciach praktycznych powinny przebywać w kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnych

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach