Motorowodny sternik morski

  • PATENT – MOTOROWODNY STERNIK MORSKI
  • CENA KURSU – OD 999 ZŁ
  • CENA EGZAMINU – 350 ZŁ / ulgowa 175 zł
  • MIEJSCE – SZCZECIN
  • TERMINY: PAŹDZIERNIK 2023

Jak wygląda kurs na patent motorowodnego sternika morskiego?

Kursy na patent motorowodnego sternika morskiego organizujemy kilka razy w roku. Zakres kursu ustalamy z uczestnikami. Żeby przystąpić do egzaminu musisz mieć 200 godzin stażu morskiego z minimum 2 rejsów morskich. Najczęściej szkolenie obejmuje zajęcia z nawigacji i teorii związanej z wiedzą morską. Zakres szkolenia praktycznego do ustalenia i zależy od doświadczenia uczestników.

Do czego uprawnia patent motorowodnego sternika morskiego?

Patent motorowodnego sternika morskiego uprawnia do prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich. Dodatkowo patent ten daje uprawnienia jachtowego sternika morskiego, jeśli jego posiadacz ma też co najmniej patent żeglarza jachtowego.

Kto może podejść do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego?

Żeby podejść do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego musisz mieć skończone 18 lat, posiadać minimum 200 godzin stażu morskiego uzyskanego w minimum 2 rejsach morskich. Patent sternika motorowodnego nie jest wymagany, ale lepiej zacząć od tego podstawowego patentu i po zdobyciu odpowiedniego stażu pomyśleć o wyższych uprawnieniach, szczególnie, że przy obecnych przepisach sternik motorowodny pozwala na samodzielne prowadzenie większości jachtów motorowych.

Jakie uprawnienia ma starszy sternik motorowodny?

Starszy sternik motorowodny to patent, który istniał w polskim systemie prawnym do 2013 roku. Obecnie nie ma już możliwości uzyskania tego patentu. Patenty starszego sternika motorowodnego zachowały swoją ważność i podlegają wymianie na patent motorowodnego sternika morskiego.

Gdzie zdobyć staż na motorowodnego sternika morskiego?

Staż morski możesz zdobyć na rejsach morskich organizowanych przez Szkołę żeglarstwa „KLIPER”. Do stażu liczą się godziny uzyskane zarówno na jachtach żaglowych jak i jachtach motorowych. Nasza firma organizuje rejsy morskie głównie po Bałtyku, Morzu Północnym i Morzu Norweskim, przede wszystkim na jachtach żaglowych.

Gdzie odbywają się egzaminy na patent motorowodnego sternika morskiego?

Egzaminy odbywają się głównie w Szczecinie, w Centrum Żeglarskim ul. Przestrzenna 21 w Szczecinie Dąbie.

Jak wygląda egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego?

Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria obejmuje 75 pytań testowych i zadanie nawigacyjne. Żeby zaliczyć część teoretyczną powinieneś uzyskać minimum 65 poprawnych odpowiedzi i poprawnie rozwiązać zadanie nawigacyjne. Część praktyczna obejmuje manewrowanie jachtem morskim z silnikiem o mocy powyżej 60 kW. Najczęściej wykonywane manewry to: wejście w ślizg, człowiek za burtą, podejście do nabrzeża, odejście od nabrzeża. Egzamin praktyczny obejmuje również podstawowe węzły.

Czy trudno zdać egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego?

Zakładając, że jesteś opływanym i doświadczonym motorowodniakiem egzamin nie powinien być bardzo trudny. Pytania testowe są nieco trudniejsze niż na sternika motorowodnego, ale też sporo pytań się powtarza. Egzamin praktyczny jest podobny do egzaminu na sternika motorowodnego, ale musi być na jachcie morskim z silnikiem o mocy powyżej 60 kW. Jeśli pływałeś podobnymi jachtami to nie powinien być trudny. Nowym zagadnieniem jest na pewno nawigacja.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach