Regulamin sklepu

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Zakup i realizacja voucheru

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Zastrzeżenia


Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy kliper.net.pl – Szkolenia prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kliper.net.pl.
Sprzedawca

KLIPER - REJSY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055325
KRS 0001052180
REGON 52607302600000

KLIPER - ŻEGLARZE sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055101
KRS 0001051634
REGON 52604882100000

KLIPER - MOTOROWODNI sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055182
KRS 0001051691
REGON 52605688400000

KLIPER - RYA sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055242
KRS 0001051775
REGON 52606621000000

KLIPER - EGZAMINY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055377
KRS 0001052291
REGON 52608480500000

KLIPER - CZARTERY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055503
KRS 0001052559
REGON 52611377700000

SZKOŁA ŻEGLARSTWA KLIPER sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812052226
KRS 0001041060
REGON 52553801000000

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Dobra 3/2 60-595 Poznań
2. Adres e-mail: kontakt@kliper.net.pl
3. Telefon: +48 793016012

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów/usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT lub są z niego zwolnione.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar/usługę oraz koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar/usługa należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru lub realizacji usługi oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może lecz nie musi zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdorazowym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pomocą karty płatniczej:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
dotpay
PayPal
PayU
Przelewy24
TPay.com
d. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad oraz wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych a w przypadku usług ustalany jest indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie. Kupujący może zrealizować usługę w dowolnym terminie i lokalizacji, zgodnie z terminarzem, nie później jednak niż rok od zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Zakupy w Sklepie realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.

§ 7 ZAKUP I REALIZACJA VOUCHERU

1. Voucher to bon uprawniający do wzięcia udziału w naszym szkoleniu lub innej realizowanej przez Sprzedawcę usłudze.

2. Voucher może być w wersji papierowej lub wirtualnej. Najczęściej wystawiany voucher jest w wersji imiennej, na określoną usługę i z podanym terminem ważności (najczęściej max. 1 rok kalendarzowy). Istnieje możliwość wystawienia voucheru kwotowego.

3. Voucher może być dostarczony drogę mailową, pocztą tradycyjną lub można go odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

4. Osoba, która otrzymała voucher musi poinformować Sprzedawcę, który termin usługi wybrała z dostępnych i realizowanych przez Sprzedawcę. Rekomendowanym sposobem jest rejestracja na wybrany termin przez serwis https://kliper.net.pl i wpisanie w uwagach, że płatność nastąpiła na podstawie voucheru. Posiadacz voucheru może również skontaktować się z nami mailowo na adres kontakt@kliper.net.pl.

5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie ma możliwości wypłaty niewykorzystanej kwoty.

6. Warunki anulacji i zasady składania i rozpatrywania reklamacji voucheru są uregulowane w §8 niniejszego regulaminu.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. po upływie 14 dni od dnia:


a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. W przypadku usługi termin do odstąpienia od umowy wygasa w dniu zrealizowania usługi.

4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności jeżeli został o tym poinformowany na 90 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi, 50 procent wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji do 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi i 10 procent w przypadku rezygnacji na 30 dni lub mniej przed rozpoczęciem realizacji usługi , w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Dobra 3/2 60-595 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w
opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
14. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 10 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres:

KLIPER - REJSY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055325
KRS 0001052180
REGON 52607302600000

KLIPER - ŻEGLARZE sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055101
KRS 0001051634
REGON 52604882100000

KLIPER - MOTOROWODNI sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055182
KRS 0001051691
REGON 52605688400000

KLIPER - RYA sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055242
KRS 0001051775
REGON 52606621000000

KLIPER - EGZAMINY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055377
KRS 0001052291
REGON 52608480500000

KLIPER - CZARTERY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055503
KRS 0001052559
REGON 52611377700000

SZKOŁA ŻEGLARSTWA KLIPER sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812052226
KRS 0001041060
REGON 52553801000000


5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KLIPER - REJSY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055325
KRS 0001052180
REGON 52607302600000

KLIPER - ŻEGLARZE sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055101
KRS 0001051634
REGON 52604882100000

KLIPER - MOTOROWODNI sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055182
KRS 0001051691
REGON 52605688400000

KLIPER - RYA sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055242
KRS 0001051775
REGON 52606621000000

KLIPER - EGZAMINY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055377
KRS 0001052291
REGON 52608480500000

KLIPER - CZARTERY sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812055503
KRS 0001052559
REGON 52611377700000

SZKOŁA ŻEGLARSTWA KLIPER sp. z o.o.
ul. Dobra 3/2
60-595 Poznań
NIP 7812052226
KRS 0001041060
REGON 52553801000000

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………….
– Adres Konsumenta ……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach