Kursy RYA

Kursy teoretyczne RYA online.

Kursy żeglarskie RYA

RYA Competent Crew

Zostań wykwalifikowanym załogantem RYA.

RYA Day Skipper

Zostań samodzielnym skiperem RYA.

RYA Coastal Skipper

Naucz się zaawansowanych technik manewrowania jachtem.

RYA Yachtmaster Offshore

Zostań profesjonalnym skiperem i zdobądź renomowany patent kapitański RYA.

Kursy motorowodne RYA

RYA Powerboat Level 1

Zacznij pływać motorówką.

RYA Powerboat Level 2

Naucz się manewrować motorówką i zdobądź cenione kwalifikacje w światowym jachtingu.

RYA Intermediate Powerboat Course

Naucz się samodzielnie planować rejsy łodzią motorową po morzu.

RYA Advanced Powerboat Course

Naucz się pływać po morzu bez używania GPS.

RYA/MCA Advanced Powerboat Exam/Prep

Uzyskaj potwierdzenie najwyższych kwalifikacji do prowadzenia łodzi motorowych.

RYA PWC Personal Watercraft Proficiency Course

Naucz się manewrować skuterem wodnym i uzyskaj profesjonalne potwierdzenie swoich umiejętności.

Kursy teoretyczne RYA


RYA Day Skipper Theory

Kurs RYA przygotowujący do samodzielnego prowadzenia jachtu od podstaw.

RYA Coastal Skipper / Yachtmaster Theory

Kurs RYA przygotowujący do prowadzenia rejsów pełnomorskich, w tym po trudnych wodach pływowych.

RYA Yachtmaster Ocean Theory

Szkolenie z astronawigacji i planowania rejsów oceanicznych wg standardów RYA.

Kursy specjalistyczne RYA


RYA Radar course

1-dniowy kurs radarowy dla żeglarzy

RYA First Aid course

Szkolenie z pierwszej pomocy według standardów RYA.

RYA Diesel engine course

Szkolenie z podstawowej obsługi jachtowych silników diesla.

RYA Sea Survival

Kurs przetrwania na morzu i obsługi środków ratunkowych według standardów RYA

PPR – Professional practices and responsibilities

Szkolenie online z przepisów dotyczących żeglarstwa zawodowego.

CEVNI – European Code for Inland Waterways

Kurs online i egzamin z przepisów żeglugowych na europejskich śródlądowych drogach wodnych.

Essential Navigation & Seamanship online

Internetowe szkolenie z podstaw nawigacji i wiedzy morskiej.

Commercial endorsement

Rozszerz swoje uprawnienia RYA i uzyskaj kwalifikacje zawodowe.

ICC

International Certificate of Competence

Royal Yachting Association to brytyjska organizacja odpowiedzialna w Zjednoczonym Królestwie za sporty żeglarskie i motorowodne. Nadzoruje szkolenia wodniackie zarówno amatorskie jak i zawodowe. Została założona w 1875 roku.

RYA wydaje bardzo dużą ilość różnych certyfikatów w wielu specjalizacjach związanych z żeglarstwem i motorowodniactwem. Ma uznanie brytyjskiego Urzędu Morskiego – MCA (Maritime and Coastguard Agency) do wydawania wielu kwalifikacji zawodowych.

Ze względu na wysoki poziom szkoleń i temu, że uzyskane umiejętności pokrywają się z tym co jest napisane na patencie, certyfikaty RYA uzyskały dużą renomę w jachtingu zawodowym i wyznaczają standardy szkoleniowe.

Po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów RYA znacznie łatwiej znaleźć dobrą pracę w jachtingu, lub zyskać prestiż w środowisku żeglarskim, jeżeli żeglarstwo to jedynie twoja pasja a nie zawód.

Co to jest RYA Training Centre?

RYA Training Centre to autoryzowane szkoły żeglarskie RYA. W tym systemie, by prowadzić szkolenia na określone certyfikaty musisz zostać instruktorem o określonej specjalizacji. Żeby móc szkolić musisz jednak robić to w ramach autoryzowanej szkoły, która przechodzi corocznie inspekcję RYA (centra praktyczne). Szkoły RYA dzielą się na praktyczne i teoretyczne i każda może szkolić tylko w ramach uzyskanej certyfikacji do prowadzenia określonych kursów. Kliper ma obecnie najszerszą autoryzację ze wszystkich szkół w Polsce (oferujemy najwięcej różnych kursów RYA). Szkół RYA w Polsce jest zaledwie kilka.

Jakie certyfikaty wydaje RYA?

RYA wydaje wiele certyfikatów zarówno zawodowych jak i amatorskich, zarówno dla żeglarzy i motorowodniaków turystycznych jak i sportowych, śródlądowych i morskich. W poniższym opisie postaramy się trochę przybliżyć te programy (scheme) i kursy, które możesz zrealizować razem z nami. Szczegółowe opisy poszczególnych kursów znajdziesz na odpowiednich podstronach, tutaj naszym celem jest przybliżenie tego, w jaki sposób wygląda cały oferowany przez nas system szkoleń RYA.

Chyba najpopularniejszym kursem RYA w Polsce jest SRC RYA. Wynika to z tego, że ten certyfikat jest często niezbędny żeglarzom i motorowodniakom morskim, ale czasami również śródlądowym i innym wodniakom. Kurs i egzamin jest bardziej praktyczny niż w polskim systemie szkoleniowym, a uzyskiwany certyfikat jest państwowym dokumentem brytyjskim akceptowanym na całym świecie.

Oferowane przez nas kursy praktyczne są w ramach 3 RYA scheme: sail, motor i power.

W ramach sail (RYA Sail Cruising & Yachtmaster Scheme) możesz uzyskać certyfikaty RYA dotyczące żeglarstwa morskiego. Od dość podstawowego stopnia wykwalifikowanego załoganta RYA Competent Crew, przez samodzielnego skipera RYA Day Skipper po bardziej zaawansowanego skipera RYA Coastal Skipper. Te certyfikaty uzyskujesz na podstawie minimum 5 dniowych kursów na podstawie oceny jednego z naszych instruktorów RYA. Przysłowiową wisienką na torcie w tym scheme jest prestiżowy certyfikat RYA Yachtmaster Offshore (ewentualnie mniej popularny Yachtmaster Coastal). Te patenty uzyskuje się w wyniku egzaminu praktycznego i teoretycznego przeprowadzanego przez zewnętrznego egzaminatora delegowanego przez RYA. Yachtmaster Offshore RYA to już dobry, profesjonalny skiper – prestiżowy certyfikat cieszący się dobrą renomą w środowisku i ułatwiający znalezienie pracy profesjonalistom. Jedyny wyższy certyfikat Yachtmaster Ocean uzyskuje się już tylko w wyniku egzaminu teoretycznego, jednak by podejść do tego egzaminu trzeba posiadać certyfikat YM Offshore i odpowiedni staż.

Jeżeli chodzi o motor (RYA Motor Cruising & Yachtmaster Scheme) to wygląda ten scheme bardzo podobnie, tylko zamiast na morskich jachtach żaglowych, szkolenia są na dużych jachtach motorowych. Co do zasady motor cruiser to dla Brytyjczyków motorowy jacht kabinowy powyżej 10 metrów długości, mniejsza łódź motorowa to powerboat. Ten program jest podobny do opisanego powyżej sail, zamiast Competent Crew wykwalifikowany sternik nazywa się Helmsman. Pozostałe nazwy certyfikatów skiperskich są takie same, jest jedynie zaznaczone na certyfikacie, że dotyczą jachtów motorowych a nie żaglowych, a program szkolenia jest odpowiednio zmodyfikowany do rzeczywistych różnic w prowadzeniu tego typu jachtów. Na obecny moment nie oferujemy kursów w motor scheme, ale właściciel szkoły ma w tym zakresie uprawnienia instruktorskie i jest możliwe zorganizowanie szkolenia w tym scheme za granicą.

Trzeci scheme RYA Powerboat scheme dotyczy małych motorówek i skuterów wodnych. W ramach tego programu możesz uzyskać certyfikaty ukończenia kursów RYA Level 1 Start Powerboating (mało popularny w Polsce), RYA Level 2 Powerboat Handling (popularny, możliwy do uzyskania od podstaw w 2 dni), RYA Intermediate Powerboating (dla doświadczonych motorowodniaków, na którym nauczysz się planowania morskich rejsów w porze dziennej na RIBie), RYA Advanced Powerboating (zaawansowany kurs praktyczny obejmujący między innymi nocną nawigację w praktyce, bez używania GPS). Zwieńczeniem tego scheme jest RYA/MCA Advanced Powerboat Certificate of Competence uzyskiwany w drodze egzaminu przeprowadzanego przez zewnętrznego egzaminatora RYA.

W ramach RYA Powerboat Scheme możesz również uzyskać specjalistyczne certyfikaty RYA Safety boat (szkolenie głównie dla instruktorów i trenerów jak pomagać jachtom w czasie treningów i awarii) oraz RYA Tender Operator (szkolenie zwiększające umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pasażerów), którego program został opracowany w porozumieniu z PYA – Professional Yachting Association.

Popularnym kursem praktycznym oferowanym przez naszą szkołę jest również RYA PWC Proficiency. Kurs dotyczy praktycznego, jednodniowego szkolenia na skuterze wodnym. PWC to skrót od Personal Watercraft czyli skuter wodny. Popularne po angielsku określenie skutera wodnego jet-ski to nazwa zastrzeżona jako trade mark dla skuterów marki Kawasaki, dlatego do innych popularnych marek jak np. : Yamaha czy Sea doo określenie personal watercraft jest bardziej odpowiednie.

Jakie kursy teoretyczne oferuje RYA?

RYA oferuje również szereg kursów teoretycznych, zarówno w wersji online jak i shorebased (czyli na lądzie, w klasie). Dla początkujących jest to RYA Essential Navigation & Seamanship, dla przygotowujących się do bycia samodzielnym skiperem to RYA Day Skipper theory (6 dniowy kurs + egzamin wewnętrzny). Dla doświadczonych skiperów i przygotowujących się do kursu RYA Coastal Skipper lub egzaminu na RYA Yachtmaster Offschore jest przewidziany RYA Coastal Skipper / Yachtmaster Offshore theory. Dla doświadczonych żeglarzy, którzy chcą poznać tajniki astronawigacji i planowania rejsów oceanicznych jest przewidziany kurs RYA Yachtmaster Ocean theory.

W ramach RYA oferujemy również szereg specjalistycznych, krótkich kursów (najczęściej jednodniowych). Obejmują one poza wspomnianym już SRC RYA (obsługi radiotelefonów morskich) także RYA Diesel Engine – podstawy obsługi i eksploatacji silników jachtowych, RYA Radar – obsługi radarów jachtowych, RYA First Aid – podstawowy kurs pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy na morzu, RYA Basic Sea Survival – kurs z obsługi środków ratunkowych i przetrwania na morzu. W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o Offshore Personal Survival realizowany we współpracy z Word Sailing i przewidziany dla żeglarzy regatowych.

RYA daje również możliwość ukończenia części kursów w wersji online. Poza wspomnianymi już kursami SRC i nawigacyjnymi, w wersji online można ukończyć wymagany od żeglarzy zawodowych kurs PPR – Professional Practices and Responsibilities lub CEVNI – European Code for Inland Waterways – europejskie przepisy śródlądowe, zbliżone do naszych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Do tego RYA wydaje osobom uprawnionym ze względu na kraj zamieszkania lub obywatelstwo certyfikaty ICC – International Certificate of Competence na podstawie res. 40 UNECE (ONZ). Odnośnie uzyskania tych certyfikatów panuje w Polsce od kilku lat spory problem, który staramy się (jak na razie z marnym skutkiem) rozwiązać. Jest to temat na osobny artykuł, ale mamy nadzieję, że niedługo będziecie mieli możliwość uzyskania polskiego ICC lub RYA ICC.

Czym różni się RYA od ISSA ?

Royal Yachting Association to uznana przez rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej organizacja, wydająca certyfikaty ukończenia kursów i prowadząca egzaminy na stopnie, które są brytyjskimi dokumentami państwowymi. Te certyfikaty cieszą się dużą renomą i estymą w środowisku żeglarskim i motorowodniackim oraz są wyznacznikiem standardów w profesjonalnym jachtingu zawodowym. Autoryzowanych szkół RYA w Polsce, ze względu na stawiane przez RYA wymagania jest zaledwie kilka.

International Sailing School Association to organizacja międzynarodowa, zrzeszająca szereg szkół z wielu krajów na świecie i wydająca wiele certyfikatów z różnych żeglarskich specjalizacji. Są to jednak certyfikaty raczej dla żeglarzy rekreacyjnych, rozpoznawane w wielu miejscach na świecie, nie mające jednak uznania jako dokumenty państwowe tak, jak chociażby szereg certyfikatów RYA czy polskie patenty państwowe. W wielu miejscach na świecie obowiązują różne wymogi prawne co do obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia rekreacyjnych jachtów żaglowych lub motorowych, więc uznawalność tych certyfikatów zależy od konkretnego kraju, a czasami regionu. ISSA promuje żeglarstwo i motorowodniactwo, niemniej co do poziomu szkół i instruktorów stawia znacznie mniejsze wymagania od RYA, dzięki czemu zrzesza dużą ilość szkół i klubów w Polsce. Warto również zwrócić uwagę na to, że np. niektóre oferowane przez szkoły ISSAkursy jak np.: SRC ISSA nie są dokumentem w rozumieniu przepisów i nie uprawniają do obsługi radia morskiego VHF, podczas gdy RYA SRC to brytyjski rządowy dokument mający uznanie MCA i Ofcom (brytyjski Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Czy zatem warto robić certyfikat ISSA?

To już decyzja każdego z Was. Organizacja ta działa aktywnie w wielu miejscach na świecie, ma współpracujące szkoły i firmy czarterowe, organizuje sporo festiwali i wydaje dobre materiały szkoleniowe dla żeglarzy rekreacyjnych, a ładnie wydany certyfikat jest znany w wielu miejscach na świecie.

RYA Yachtmaster czy polski kapitan jachtowy PZŻ?

Kiedy w 2005 roku zdawałem egzamin na jachtowego sternika morskiego przed Centralną Komisją Egzaminacyjną PZŻ o Royal Yachting Association słyszało w Polsce bardzo wąskie grono żeglarzy. W tym niedużym gronie toczyły się dyskusje czy „lepsze” są nasze patenty czy RYA. Oczywiście większość świata nie miała już wtedy żadnych wątpliwości, jednak trzeba przyznać, że w tamtych latach patenty jachtowego sternika morskiego PZŻ i kapitana jachtowego PZŻ cieszyły się dobrą renomą za granicą. Obecnie w wyniku liberalizacji przepisów znacznie łatwiej jest uzyskać polskie patenty żeglarskie i motorowodne, co z jednej strony spowodowało większą popularyzację i powszechność żeglarstwa morskiego, z drugiej strony spadek renomy polskich patentów państwowych. Z formalnego punktu widzenia polskie patenty dają takie same uprawnienia, a czasami nawet większe niż patenty RYA, jednak jeśli planujecie zajmować się żeglarstwem zawodowo lub po prostu dobrze przygotować się do prowadzenia turystycznych rejsów morskich, pomyślcie o kursach RYA. Anglicy potrafili tak skomercjalizować system szkolenia, że mimo, iż dla rekreacyjnych żeglarzy w UK jest on nieobowiązkowy, to cieszy się dużą popularnością wśród Brytyjczyków i sporym prestiżem na świecie.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach