ICC – International Certificate of Competence

To międzynarodowy certyfikat umiejętności żeglarskich wydawany na podstawie Rezolucji 40 ONZ (United Nations Economic Commission for Europe Inland Water Committee [UN ECE IWC] Resolution 40). Jest potwierdzeniem kwalifikacji do prowadzenia jednostek turystycznych (niekomercyjnie) w zakresie podanym na certyfikacie (standardowo do 10 lub 24 metrów długości w przypadku certyfikatu wydawanego przez RYA).

W jakich krajach obowiązuje ICC?

W części krajów pływanie przyjemnościowe nie wymaga posiadania certyfikatu kompetencji, w innych krajach taki certyfikat jest wymagany przez prawo lub przez armatorów.

Certyfikat ICC na pewno będzie uznawany w krajach, które przyjęły Rezolucję 40. W krajach UNECE które nie przyjęły Rezolucji 40 nie ma gwarancji uznania tego certyfikatu, choć często jest on uznawany (ale lepiej wcześniej potwierdzić np. u odpowiednich władz danego kraju).

Jakie kraje przyjęły Rezolucję 40?

Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Niemcy, Węgry, Holandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria.

Aktualną listę sprawdź na stronie UNECE, bo może ulegać zmianie.

Jak uzyskać RYA ICC ?

UK ICC można otrzymać na podstawie odpowiedniego certyfikatu ukończenia kursu RYA lub na podstawie oceny uprawnionego instruktora, pod warunkiem, że jesteśmy obywatelami Wielkiej Brytanii lub mieszkamy w kraju, którego mieszkańcom RYA może wydać ICC.

W uproszczeniu minimalne wymagania to:

– RYA Level 2 – na motorówki do 10 metrów

– RYA Day Skipper (practical) odpowiednio sail lub power – na żaglówki lub motorówki do 24 metrów

– RYA Personal Watercraft Proficiency Certificate – na skutery wodne

– certyfikaty uzyskane na wodach morskich do rozszerzenia uprawnień na śródlądzie wymagają zaliczenia internetowego testu z przepisów CEVNI (Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure – czyli europejskich przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych).

Kto może uzyskać International Certificate of Competence?

Każdy kraj, który podpisał res. 40 może wydać ICC tylko swoim obywatelom lub osobom mieszkającym w nim na stałe. Często o ICC do RYA mogą wystąpić obywatele lub stali mieszkańcy krajów, które nie podpisały res. 40

Czy Polacy mogą uzyskać ICC ?

Od 2018 roku Polacy mieszkający w Polsce lub innym kraju, który podpisał res. 40 nie mogą występować o RYA ICC (wcześniej było to możliwe). Na skutek zamieszania, które było z tym czy Polska podpisała czy nie res. 40, Royal Yachting Association nie wydaje obecnie Polakom certyfikatów ICC. Polski rząd również, gdyż twierdzi, że nie podpisał res. 40.

Jak zatem mogę uzyskać certyfikat ICC ?

Obecnie obywatele polscy nie mogą uzyskać ICC – International Certificate of Competence. Rozwiązanie problemu leży w gestii rządu RP i Ministerstwa Sportu lub Ministerstwa Infrastruktury. Polskie władze mogą albo przyjąć res. 40, wydać rozporządzenie i wydawać certyfikaty ICC Polakom lub upoważnić do tego np. Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub oficjalnie, wyraźnie poinformować Royal Yachting Association, że nie przyjęły res. 40, nie zamierzają tego robić i nie mają nic przeciwko temu, żeby RYA wydawała certyfikaty ICC polskim obywatelom.

Dlaczego RYA nie wydaje ICC Polakom?

Brytyjska organizacja po zamieszaniu, które było spowodowane błędną informacją, że Polska w 2018 roku przyjęła res. 40 nie chce wydawać ICC polskim obywatelom, mimo, że prawnie nic już nie stoi na przeszkodzie, by było to możliwe. Anglicy obawiają się, że Polska w najbliższym czasie może przyjąć res. 40 i nie będą mogli przedłużyć ważności tych certyfikatów ICC, które są wydawane na 5 lat. Ponadto nie chcą, by jedyną motywacją pójścia na kurs RYA była chęć uzyskania RYA ICC.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach