Kapitan Jachtowy

Jak zdobyć uprawnienia kapitana?

Żeby uzyskać patent kapitana jachtowego trzeba posiadać patent jachtowego sternika morskiego oraz po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Jakie uprawnienia posiada kapitan jachtowy?

Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń. Dodatkowo patent ten daje uprawnienia kapitana motorowodnego.

Czy na patent kapitana jachtowego trzeba zdawać egzamin?

Od 2006 roku patent kapitana jachtowego uzyskuje się za staż zdobyty po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego i nie trzeba zdawać żadnego egzaminu.

Czym różni się patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej od jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej i od patentu kapitana jachtowego?

Polski system stopni żeglarskich zmienia się co kilka/kilkanaście lat. Do 1997 roku były 2 stopnie kapitańskie – jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. W 1997 roku zmieniono przepisy i wprowadzono jeden stopień – patent kapitana jachtowego. Od 2006 roku zmieniono ponownie przepisy i zniesiono egzamin na patent kapitański. Od tego roku patent kapitana jachtowego uzyskuje się na podstawie opinii z rejsów i kart resjów.

Czym różni się patent kapitana jachtowego od Yachtmaster RYA?

Yachtmaster RYA to prestiżowy patent kapitański Royal Yachting Association ceniony w światowym środowisku żeglarskim. Wymaga zdania egzaminu praktycznego i teoretycznego na poziomie znacznie wyższym od tego wymaganego na polskich egzaminach i potwierdza wysokie kwalifikacje skiperskie.

Jak zostać kapitanem jachtu?

Kapitan to nie tylko patent żeglarski ale też funkcja na jachcie morskim (statku morskim). Kapitanem może być osoba posiadająca stosowne uprawnienia i wyznaczona do pełnienia tej funkcji przez armatora. Kapitan dowodzi jachtem, posiada szereg uprawnień wynikających z kodeksu morskiego ale ponosi też odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie jachtu oraz musi wypełniać inne obowiązki regulowane w większości przez kodeks morski.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach