Nauczyciel żeglowania PZŻ – kurs

  • TERMIN – początek listopada 2023
  • MIEJSCE – Poznań Kiekrz – Jacht Klub AZS
  • CENA KURSU – 1500 zł
  • CENA EGZAMINU – 320 zł

Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może mieć formę weekendową lub stacjonarną, ważniejsze jednak od formy szkolenia są umiejętności, które powinieneś nabyć po kursie. Najczęściej wybieramy formę szkolenia, realizowanego ciągiem przez ok. 8 dni.

Od osób zapisujących się na kurs oczekujemy przede wszystkim zamiłowania do żeglarstwa, dobrych podstaw merytorycznych i chęci dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Wystarczy mieć patent żeglarza jachtowego minimum przez 1 rok lub wyższy patent żeglarski – np. jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego oraz minimum średnie wykształcenie. Jednak by uzyskać pierwszy patent uprawniający do szkolenia przyszłych żeglarzy powinieneś posiadać również wiedzę i doświadczenie wystarczające do tego by samemu umieć zaprezentować prawidłowo wymagane na egzaminach żeglarskich manewry, posiadać ugruntowaną wiedzę teoretyczną i pewne predyspozycje do przekazywania tej wiedzy i umiejętności.

Kurs Nauczyciela Żeglowania PZŻ ma ugruntować Twoją wiedzę żeglarską, zunifikować komendy i zasady szkolenia. Dowiesz się w jaki sposób uczyć na kursach żeglarskich. Część kursu polega również na dopracowaniu własnych umiejętności, ale te powinny być na tyle dobrym poziomie, żebyś dobrze zdał egzamin na patent żeglarza jachtowego. Warto też ponownie przeczytać podręcznik żeglarski np. Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski autorstwa A. Kolaszewski, P. Świdwiński lub Żeglarz jachtowy podręcznik autorstwa Małgorzata Czarnomska, Tomasz Michalak.

Zapoznasz się z podstawami

  • psychologii,
  • pedagogiki,
  • dydaktyki,
  • metodyki.

Dowiesz się w jaki sposób prowadzić szkolenie żeglarskie.

Kurs Nauczyciela Żeglowania PZŻ przewidziany jest dla żeglarzy, którzy zdobyli już spore doświadczenie i chcą się nim podzielić z innymi. Na tym kursie ugruntujesz swoją wiedzę oraz umiejętności i nauczysz się przekazywać je przyszłym żeglarzom. Jeśli zdasz egzamin będziesz mógł prowadzić zajęcia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie.

Kurs jest organizowany wspólnie z Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i Polskim Związkiem Żeglarskim PZŻ.

Każdy z uczestników ma za zadanie:

1) przygotować się do egzaminu z teorii i praktyki dopuszczającego do szkolenia na stopień NŻ PZŻ,

2) oddać prezentację z przydzielonego tematu KWŻ-etowi,

3) oddać konspekty z zajęć teoretycznych i praktycznych,

4) przekazać KWŻetowi wszystkie wymagane dokumenty dotyczące egzaminu.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach