RYA Yachtmaster Ocean Theory

Yachtmaster Ocean RYA to najwyższy certificate of competence w systemie RYA/MCA, uzyskiwany przez zdanie egzaminu. Egzamin jest prowadzony przez zewnętrznego egzaminatora i jego zaliczenie potwierdza wysokie umiejności żeglarskie. Żeby przystąpić do tego egzaminu musisz najpierw posiadać stopień Yachtmaster Offshore RYA, posiadać staż w żegludze oceanicznej (sprecyzowany poniżej) i wiedzę z planowania rejsów oceanicznych, meteorologii światowej, astronawigacji. W dziale „inne kursy” możesz znaleźć szkolenie przygotowujące do rejsu oceanicznego i egzaminu YM Ocean.

Egzaminy organizujemy indywidualnie, zależnie od potrzeb.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach

rya_logo