Instruktor Żeglarstwa PZŻ

  • KURS INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ – POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
  • CENA KURSU – 1999 ZŁ
  • CENA EGZAMINU – 430 ZŁ (opłata egzaminacyjna za egzamin na patent Instruktora Żeglarstwa PZŻ)
  • TERMIN – jesień 2024
  • MIEJSCE – POZNAŃ KIEKRZ lub SZCZECIN
  • WYMAGANIA – kurs dla doświadczonych Nauczycieli Żeglowania PZŻ i Młodszych Instruktorów Żeglarstwa PZŻ

Kto może wziąć udział w kursie na patent Instruktora Żeglarstwa PZŻ ?

Instruktor Żeglarstwa PZŻ – wymagania, jakie musi spełnić kandydat na instruktora żeglarstwa:

Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:
– ukończyła 21 lat,
– posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub uzyskany nie później niż
w poprzednim sezonie żeglarskim stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
– posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
– posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
– posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych
opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej
jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym
wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych
do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może mieć formę stacjonarną lub weekendową.

Na szkolenie przyjmujemy doświadczonych Młodszych Instruktorów Żeglarstwa PZŻ i Nauczycieli Żeglowania PZŻ, mających wyniki w pracy szkoleniowej.

Kurs instruktorski ma za zadanie przygotować Cię do pełnienia ważnych funkcji KWŻ – Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego kursów na stopnie żeglarskie oraz pełnienia roli Przewodniczącego KE (Komisji Egzaminacyjnej). Program znacznie różni się od programu kursu na Młodszego Instruktora Żeglarstwa i Nauczyciela Żeglowania PZŻ – na tym kursie poznasz więcej przepisów dotyczących organizowania i nadzorowania szkolenia żeglarskiego oraz nauczysz się jak szkolić przyszłych instruktorów żeglarstwa.

Uprawnienia Instruktora Żeglarstwa PZŻ

OSOBA POSIADAJĄCA STOPIEŃ INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ JEST UPRAWNIONA DO:

– organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie

– pełnienia funkcji KWŻ i instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie

– potwierdzania odbycia szkolenia na stopnie żeglarskie oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie

– pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego

– pełnienia funkcji KWŻ (jeśli ma odpowiednie doświadczenie) lub instruktora na kursach Nauczyciela Żeglowania PZŻ i funkcji instruktora na kursach IŻ PZŻ

– pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopień NŻ (Nauczyciela Żeglowania) i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ

Kto prowadzi kursy instruktorskie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ ?

Kursy instruktorskie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ prowadzimy we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim, Komisją Szkolenia PZŻ i Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim. Kierownikami Wyszkolenia Żeglarskiego na kursach instruktorskich są doświadczeni instruktorzy z tytułem Instruktora Wykładowcy PZŻ, których mamy kilku w naszej stałej kadrze. Instruktorami są doświadczeni Instruktorzy Żeglarstwa PZŻ, mający wieloletnią praktykę szkoleniową, często profesjonalne przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele i wykładowcy akademiccy) oraz duże doświadczenie w szkoleniu żeglarzy jachtowych i jachtowych sterników morskich. Część naszej kadry to także instruktorzy RYA – Royal Yachting Association, szkolący Yachtmasterów RYA i instruktorów RYA Royal Yachting Association.

Gdzie prowadzimy kursy instruktorskie ?

Jeśli chcesz uzyskać patent Instruktora Żeglarstwa PZŻ w Poznaniu Kiekrzu lub zostać Instruktorem Żeglarstwa PZŻ w Szczecinie to dobrze trafiłeś. W tych lokalizacjach możemy zorganizować takie szkolenie. Najczęściej takie kursy mają miejsce raz w roku, czasami raz na dwa lata zależnie od ilości chętnych. Najczęściej prowadzimy je pod koniec sezonu we wrześniu lub w październiku. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt. Poza samym kursem dobrze, jeśli masz możliwość z nami trochę wcześniej popracować – to dobra okazja żeby się poznać i dowiedzieć się jak właściwie przygotować się do takiego szkolenia.

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach