Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może mieć formę stacjonarną lub weekendową.

Na szkolenie przyjmujemy doświadczonych Młodszych Instruktorów Żeglarstwa PZŻ, mających wyniki w pracy szkoleniowej.

Kurs instruktorski ma za zadanie przygotować Cię do pełnienia ważnych funkcji KWŻ kursów na stopnie żeglarskie oraz pełnienia roli Przewodniczącego KE. Program znacznie różni się od programu kursu na Młodszego Instruktora Żeglarstwa – na tym kursie poznasz więcej przepisów dotyczących organizowania i nadzorowania szkolenia żeglarskiego oraz nauczysz się jak szkolić przyszłych instruktorów.

Uprawnienia

OSOBA POSIADAJĄCA STOPIEŃ INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ JEST UPRAWNIONA DO:

– organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie

– pełnienia funkcji KWŻ i instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie

– potwierdzania odbycia szkolenia na stopnie żeglarskie oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie

– pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego

– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach IŻ PZŻ

– pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopień MIŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ

Bądź na bieżąco

Szkolimy w systemach

rya_logo